dissabte, 19 d’abril de 2014

Mirar de mal ull (o amb mals ulls)

Parèmia: Mirar de mal ull (o amb mals ulls) - fr. f. fig.

Castellà: Mirar con (o de) mal ojo (o malos ojos) [ES].

Sinònims: Veg. Veure de mal ull (o amb mals ulls).