dissabte, 3 de maig de 2014

Molts es treurien un ull per veure els altres «cegos»

Parèmia: Molts es treurien un ull per veure els altres «cegos» - refr.

Explicació: No és convenient buscar el mal als altres, si també ens perjudica a nosaltres.

Castellà:  
  • Por sacar tú al otro dos, te quieres sacar tú un ojo [ES].
  • El envidioso, por verte ciego, se saltaría un ojo [ES].
Sinònims: Veg. Treure's un ull perquè un altre se'n tregui dos (o perquè un altre quedi cec).