dimecres, 28 de maig de 2014

No deixar d'ull

Parèmia: No deixar d'ull - fr. f. fig.

Explicació: No apartar-ne l'atenció, no perdre de vista.

Castellà: No quitar ojo [ES].

Sinònims: Veg. tb. No perdre'l d'ull.