dimecres, 7 de maig de 2014

Morena i els ulls blaus; ja té la mare pa per a dies

Parèmia: Morena i els ulls blaus; ja té la mare pa per a dies - refr.

Localització: Es diu al País Valencià.