dimecres, 14 de maig de 2014

Ni mà en caixa, ni ulls en carta

Parèmia: Ni mà en caixa, ni ulls en carta - refr.

Explicació: Es diu als qui volen saber allò que no han de saber o que prenen allò que no és seu.

Castellà:
  • Ni ojo en la carta, ni mano en el arca [ES].
  • Ni los ojos a las cartas ni las manos a las arcas (o a las barbas) [ES].
Sinònims: Ni ulls a les cartes ni mans a les arques.

Nota: És força antic, i ja el trobem documentat a Carles Ros (1736). Directament s'aplica a aquells jugadors que miren dissimuladament les cartes del contrari.