dissabte, 16 d’agost de 2014

No treure l'ull 2

Parèmia: No treure l'ull 2 - fr. f. fig.

Explicació: Estar abstret per alguna cosa, feina, etc.; no abandonar una tasca, no deixar de fer alguna cosa.

Castellà: No quitar ojo [ES].