dissabte, 23 d’agost de 2014

No us fieu d'ulls menuts

Parèmia: No us fieu d'ulls menuts - refr.

Explicació: Els infants solen adonar-se de moltes coses que veuen sense que els grans se n'adonin.