dimecres, 27 d’agost de 2014

No veuen d'ulls que no prenguen de mans

Parèmia: No veuen d'ulls que no prenguen de mans - refr.

Explicació: Es diu dels lladregots, que allò que veuen ho prenen.