dissabte, 16 de maig de 2015

Quan ve el fat, sorda és l'orella i l'ull encegat

Parèmia: Quan ve el fat, sorda és l'orella i l'ull encegat - refr.