dissabte, 30 de maig de 2015

Qui compra farina no hi veu sinó d'un ull, qui compra blat hi veu de tots dos

Parèmia: Qui compra farina no hi veu sinó d'un ull, qui compra blat hi veu de tots dos - refr. agr.

Nota: Hi ha alguna variant més completa: Qui compra blat, hi veu dels dos ulls; qui compra farina, és borni; qui compra pa, és cec.