dimecres, 20 de maig de 2015

Quatre coses no es cansen d'altres quatre: ull de veure, orella d'oir, terra de pluja i dona d'home

Parèmia: Quatre coses no es cansen d'altres quatre: ull de veure, orella d'oir, terra de pluja i dona d'home - refr.

Explicació: Sentenciós.