dissabte, 3 d’octubre de 2015

Si la figuera obre l'ull, no dormis de cap ull

Parèmia: Si la figuera obre l'ull, no dormis de cap ull - refr. agr.