dissabte, 24 d’octubre de 2015

Tan bé que hem vist i ara amb ulleres

Parèmia: Tan bé que hem vist i ara amb ulleres - refr.