dissabte, 31 d’octubre de 2015

Tancar (o Cloure, o Clucar) els ulls 2

Parèmia: Tancar (o Cloure, o Clucar) els ulls 2 - fr. f. fig.

Castellà: Cerrar el ojo (o los ojos) [ES].

Sinònims: Veg. Aclucar els ulls 2.