dimecres, 14 d’octubre de 2015

Si vols ull sa, lliga't la mà

Parèmia: Si vols ull sa, lliga't la mà - refr.

Castellà: Quien quiera el ojo sano, átese la mano [ES].

Sinònims: Veg. Si et piquen els ulls o el nas, amb el colze te'ls fregaràs.

Nota: Hi ha una variant en forma interrogativa directa, documentada en Farnés (1913): Vols l'ull sa? Lliga't la mà.