dimecres, 3 d’abril del 2019

Tenir ull 1

Parèmia: Tenir ull 1 - fr. f. fig.

Explicació: Perspicàcia per entendre les coses.

Castellà:
  • Tener ojo (o buen ojo, o muy buen ojo, u ojo clínico) [ES].

Sinònims:
  • Tenir bon ull (o molt d'ull).