dissabte, 6 d’abril del 2019

Tenir ull 2

Parèmia: Tenir ull 2 - fr. f. fig.

Explicació: Parar atenció en el que es fa.

Castellà:
  • Tener (o Ir con) cuidado 
  • Tener ojo a una cosa [ES].

Sinònims:
  • Parar compte 
  • Tenir compte 
  • Tenir (o posar) cura 
  • Tenir l'ull a alguna cosa.