dissabte, 27 d’abril del 2019

Tenir un ull a l'hort i l'altre a la vinya

Parèmia: Tenir un ull a l'hort i l'altre a la vinya - fr. f. fig.

Explicació: Vigilar, estar atent, perquè són coses difícils de guardar.

Castellà:
  • Andarse (o Estar, o Ir) con ojo (o con cien ojos) [ES].

Sinònims:
  • Veg. tb. Obrir l'ull 1.

Nota: També s'utilitza en forma de refrany: Un ull a l'hort i un altre a la vinya.