dissabte, 13 d’abril del 2019

Tenir ulls a la cara 2

Parèmia: Tenir ulls a la cara 2 - fr. f. fig.

Explicació: Tenir dignitat.

Sinònims:
  • Ser correcte (o honest, o íntegre, o noble, o persona).