dissabte, 3 de març de 2012

Casa sense muller, cent (o vint) ulls té de menester

Parèmia: Casa sense muller, cent (o vint) ulls té de menester - refr.

Nota: Actualment la normativa no admet la forma tenir de.