dimecres, 21 de març de 2012

Clavar-hi els ulls

Parèmia: Clavar-hi els ulls - fr. f. fig.

Explicació: Mirar fixament.

Castellà:
  • Clavar (o Poner) el ojo (o los ojos, o la vista) en algo o alguien [ES]
  • Poner la mira (o las miras) en algo o alguien [ES]
  • Tener los ojos puestos en algo o alguien [ES].
Sinònims: .
  • Encantar-s'hi 
  • Mirar de dret en dret (o de fit a fit)
  • Veg. tb. Posar-hi els ulls.