dimecres, 7 de març de 2012

Caure a l'ull (o de bon ull)

Parèmia: Caure a l'ull (o de bon ull) - fr. f. fig.

Explicació: Agradar algú molt des del primer moment de veure'l, resultar agradable, simpàtic.

Castellà:
  • Caer en gracia (o en simpatías) [ES]
  • Llevársele los ojos [ES]
Sinònims:
  • Ballar en l'ull 
  • Caure en gràcia (o en grat
  • Entrar per l'ull dret 
  • Fer peça 
  • Venir de grat