dissabte, 10 de març de 2012

Caure de l'ull

Parèmia: Caure de l'ull - fr. f. fig.

Explicació: Deixar de ser estimat.