dissabte, 24 de març de 2012

Cloure els ulls

Parèmia: Cloure els ulls - fr. f.

Sinònims: Veg. Aclucar els ulls 2.