dissabte, 5 de maig de 2012

Curar-se amb ungüent d'ull

Parèmia: Curar-se amb ungüent d'ull - fr. f. fig.