dimecres, 30 de maig de 2012

De cop d'ull

Parèmia: De cop d'ull - loc adv.

Explicació: Amb esguard ràpid.