dissabte, 12 de maig de 2012

D'ull esbarriat, Déu me n'apart

Parèmia: D'ull esbarriat, Déu me n'apart - refr. sobre creences i supersticions.

Sinònims: Veg. D'ulls entelats, Déu me n'apart.