dimecres, 7 de novembre de 2012

Els ulls per mirar, el cor per amar

Parèmia: Els ulls per mirar, el cor per amar - refr.

Sinònims:Veg. Els ulls són per mirar.