dimecres, 14 de novembre de 2012

Els ulls s'abalancen, els peus se cansen, les mans no alcancen

Parèmia: Els ulls s'abalancen, els peus se cansen, les mans no alcancen - refr.

Explicació: S'aplica al desig d'alguna cosa que no es pot aconseguir.

Castellà: Los ojos se abalanzan, los pies cansan, las manos lo alcanzan [ES].