dissabte, 10 de novembre de 2012

Els ulls que no hi veuen són al Camp-roig

Parèmia: Els ulls que no hi veuen són al Camp-roig - refr.