dimecres, 28 de novembre de 2012

Els ulls són per mirar

Parèmia: Els ulls són per mirar - refr.

Explicació: Aconsella guardar-nos dels hipòcrites.

Castellà: De quien pone los ojos en el suelo no fies tu dinero [ES].

Sinònims:  
  • A qui mira sempre en terra, no li fies el diner 
  • Amb la vista, un no se'n du res 
  • Els ulls per mirar, el cor per amar