dissabte, 24 de novembre de 2012

Els ulls són missatgers del cor

Parèmia: Els ulls són missatgers del cor - refr.

Explicació: Sentenciós.

Castellà:Los ojos allá van donde tienen lo que han [ES].

Sinònims: Ull és instrument del cor.