dissabte, 4 de maig de 2013

Fer ullets 2

Parèmia: Fer ullets 2 - fr. f. fig.

Explicació: Tindre enveja els infants.


Localització: Es diu a la Franja de Ponent.