dissabte, 25 de maig de 2013

Fer un ullcluc

Parèmia: Fer un ullcluc - fr. f.


Nota: Documentat a Bofarull (1995).