dissabte, 11 de maig de 2013

Fer ulls

Parèmia: Fer ulls - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Obrir (o badar) els ulls 1.