dimecres, 15 de maig del 2013

Fer ulls de baballosca

Parèmia: Fer ulls de baballosca - fr. f. fig.

Explicació: Fer l'adormit.

Localització: Es diu a les Illes Balears.