dissabte, 18 de maig de 2013

Fer un pam d'ulls 1

Parèmia: Fer un pam d'ulls 1 - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Obrir els ulls 1.