dimecres, 1 d’octubre de 2014

Obrir un pam d'ulls

Parèmia: Obrir un pam d'ulls - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Obrir els ulls 1.