dissabte, 18 d’octubre de 2014

On hi ha l'amor, hi ha els ulls

Parèmia: On hi ha l'amor, hi ha els ulls - refr.

Explicació: Contradiu la sentència que diu que l'amor és cec i atorga a l'amor la capacitat del coneixement i la saviesa.

Castellà: Donde hay amor, hay visión [ES].

Nota: Prové d'una sentència llatina popularitzada pels pensadors cristians de l'època medieval: «Ubi amor, ibi oculi». Simbolitza Déu, que pot ser alhora amor i mirada (simbolitzat en l'ull obert dins el triangle trinitari).

Altres llengües:
  • LL: Ubi amor, ibi oculi.