dimecres, 8 d’octubre de 2014

Obrir uns ulls com uns salers (o com a gots)

Parèmia: Obrir uns ulls com uns salers (o com a gots) - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Obrir els ulls 1.