dimecres, 29 d’octubre de 2014

On que vaja el gra de forment ni on que es gir, a l'ull de la mola ha finalment a venir

Parèmia: On que vaja el gra de forment ni on que es gir, a l'ull de la mola ha finalment a venir - refr.

Nota: És una proverbi antic, ja recollit a les sentències de Jafuda Bonsenyor (s. XIII).