dissabte, 4 d’abril de 2015

Posar-l'hi davant dels ulls

Parèmia: Posar-l'hi davant dels ulls - fr. f.

Explicació: Fer-li comprendre aquella cosa, convèncer-lo.

Castellà: Ponerle algo delante de los ojos [ES].

Sinònims: Veg. tb. Obrir-li els ulls.