dissabte, 18 d’abril de 2015

Quan brilla el sol, la lluna només ha de tancar l'ull

Parèmia: Quan brilla el sol, la lluna només ha de tancar l'ull - refr. meteor.

Localització: Es diu a la Vall d'Aran.