dissabte, 11 d’abril de 2015

Prendre'l d'ull (o a l'ull)

Parèmia: Prendre'l d'ull (o a l'ull) - fr. f. fig.

Explicació: Fixar-hi l'atenció amb malvolença.