dimecres, 15 d’abril de 2015

Quan arriba l'ull de bou, fred al nas i manta al coll

Parèmia: Quan arriba l'ull de bou, fred al nas i manta al coll - refr. meteor.

Explicació: Aquest ocell sol baixar de la muntanya cap al mes d'octubre, quan comença a refrescar.