dimecres, 29 d’abril de 2015

Quan els ulls de poll piquen més de l'acostumat, assenyalen canvi de temps

Parèmia: Quan els ulls de poll piquen més de l'acostumat, assenyalen canvi de temps - refr. meteor.

Nota: Segons el DCVB l'ull de poll és una durícia rodona que es forma al peu i que és molt dolorosa.