dissabte, 1 de desembre de 2018

Tancar-se-li els ulls

Parèmia: Tancar-se-li els ulls - fr. f.

Explicació: Adormir-se.