dissabte, 29 de desembre de 2018

Tenir bon (o molt d') ull

Parèmia: Tenir bon (o molt d') ull - fr. f. fig.

Explicació: Tenir aptitud especial per comprendre una cosa o per fer-la correctament; encertar.

Castellà:
  • Tener buen ojo (o pulso, o tino, o vista) [ES].

Sinònims:
  • Clissar-hi
  • Encertar de mig a mig
  • Tenir cop d'ull (o nas, o molta parpella)
  • Veure-hi clar.