dissabte, 22 de desembre de 2018

Tenir (o Portar o Dur) una bena als ulls

Parèmia: Tenir (o Portar o Dur) una bena als ulls - fr. f. fig.

Explicació: No veure la realitat.

Castellà:
  • Tener una venda en los ojos [ES]
  • Tener los ojos vendados [ES]
  • Estar ciego, -ga [ES]
  • No ver la realidad [ES].

Sinònims:
  • Veg. Tenir els ulls al clatell.