dissabte, 15 de desembre de 2018

Tenim dos ulls per mirar molt i una boca per parlar poc

Parèmia: Tenim dos ulls per mirar molt i una boca per parlar poc - refr.

Explicació: Sentenciós.

Nota: També es diu de les orelles, que són dues i una sola boca, en el sentit que hem d'escoltar més que no pas parlar.